IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego połączony z coroczną XXII Sesją Sekcji Petrologii PTMin, III Sesją Sekcji Geochemii PTMin oraz VII Ogólnopolską konferencją „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”

„Współczesne wyzwania nauk mineralogicznych”
8-11 października 2015 roku, Sandomierz

Konferencja jest spotkaniem uczonych zajmujących się szeroko rozumianymi naukami mineralogicznymi (tj. geochemią, mineralogią i petrologią) w zakresie badań podstawowych oraz stosowanych. Ze względu na szeroką tematykę prezentowanych tematów badawczych sesja zostanie podzielona na następujące bloki tematyczne:
(1) blok poświęcony badaniom geochemicznym i badaniom z zakresu ochrony środowiska
(2) blok poświęcony mineralogii i petrologii z uwzględnieniem skał osadowych, magmowych i metamorficznych.
W obu blokach, w zależności od specyfiki podejmowanej problematyki, znajdą się szeroko zwykle reprezentowane badania izotopowe. Zorganizowana zostanie również sesja otwarta, w trakcie której przedstawione zostaną zagadnienia badawcze, których tematyka nie ujęta jest w głównych blokach tematycznych.
Osobny blok stanowić będzie część obejmująca VII Ogólnopolską Konferencję „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”, obejmujący następującą problematykę:
I – Procesy diagenetyczne/ Analiza cech zbiornikowych
II – Procesy sedymentacyjne/ Procesy magmowe/ Procesy metamorficzne
III – Krążenie fluidów/ Oddziaływanie na skały
IV – Metody analityczne/ Eksperymenty
V – Petrografia i geochemia materii organicznej
VI – Gromadzenie informacji geologicznej w zakresie petrologii, mineralogii i geochemii

Wszystkie części konferencji mają na celu przedstawienie niepublikowanych oraz świeżo opublikowanych wyników badań i ich publiczną dyskusję w gronie specjalistów. Przed konferencją wydany zostanie kolejny tom „Mineralogia – Special Papers”, w którym umieszczone zostaną jednostronicowe, angielskojęzyczne streszczenia referatów i posterów. Tom dostępny będzie w wersji elektronicznej. Istnieje również możliwość złożenia pokonferencyjnych angielskojęzycznych artykułów w czasopiśmie „Mineralogia” (7 punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).